Golf Activity Team

Golf Activity Team je nadstavba tréninkového procesu hráče golfu. Našim cílem je na základě vyšetření hráče najít jeho silné a slabé stránky. Ty silné motivovat, slabé eliminovat a tréninkovým procesem odstranit. Součástí přípravy hráčů je sportovní psychologie, kondiční příprava. Amatérským hráčům s ambicí vrcholového sportovce nabízíme týmový tréninkový proces v podobě pravidelných golfových kempů, který hráčům schází při individuální přípravě.

Každý hráč získá podporu z dříve nabytých zkušeností. Cesta do světového golfu vede převážně přes studia na univerzitách v USA. Sportovní ředitel týmu Zdeněk Luňáček a jeho asistent Petr Zach již prošlapali cestu našim dvěma průkopníkům Golf Activity Teamu, Šimonvi Zachovi a Marii Luňáčkové, jak do vyšších pater mezinárodního žebříčku WAGR, tak do soutěží za oceánem.

Součástí Golf Activity Teamu jsou další hráči, kteří reprezentují Českou republiku a kteří mají vyšší sportovní ambice. Máš-li sportovní ambice stejně jako oni, nabízíme ti zapojit se do našich pravidelných tréninkových kempů s těmi nejlepšími.

V sezóně 2017 připravuje celkem 8 golfových kempů za účasti kapacit ve svém oboru: sportovního psychologa PhDr. Jiřího Šlédra, kondičního trenéra a odborného asistenta na ÚTV 2. a 3. LF UK Mgr. Petra Horna. Důležitou součástí týmu je možnost testování hráče, které v Laboratoři sportovní motoriky FTVS zabezpečuje Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Více informací o aktuálním kempu zde.

Vizionářským cílem Golf Activity Teamu je účast českého hráče na LOH 2020. Můžeš to být právě ty!

Golf Activity JuniorGreen

Green je nejchoulostivější a nejvíce opečovávaná část hřiště, česky nazývaná jamkoviště....

číst více

Navštivte jedno z 106 hřišť

106 Golfových hřišť